Kruszywa

Pospółka – to mieszanka piasku i żwiru pozyskiwana bezpośrednio z naszego wyrobiska, znajdującego się w Łęcznie.

Zastosowanie:

 • na nasypy drogowe i kolejowe
 • zasypywanie wykopów i fundamentów
 • na fundamenty i podbudowy
 • na podbudowy pod kostkę betonową i granitową
 • do budowy i remontów nawierzchni dróg piaskowo żwirowych, polnych
 • warstwy odsączające w nasypach drogowych

Piasek 0-2 mm płukany i siany – to naturalny materiał drobnoziarnisty, który występuje najczęściej w frakcji 0-2 mm, otrzymuje się go w procesie przesiewania na mokro (piasek płukany) lub na sucho (piasek sucho siany).

Zastosowanie:

 • do wylewek betonowych
 • do murowania
 • do tynkowania
 • do produkcji podsypek cementowo-piaskowych
 • do produkcji suchych zapraw tynkarskich
 • do zimowego utrzymania dróg i chodników

Kruszywo betonowe – powstaje w procesie recyklingu gruzu betonowego.

Zastosowanie:

 • utwardzanie placów, parkingów, dróg dojazdowych
 • wykonywanie wstępnej podbudowy i warstw wiążących dróg
 • formowanie i zagęszczanie terenu
 • roboty betonowe

Czarnoziemy – to żyzna gleba, pochodząca z pól i łąk.

Zastosowanie:

 • pod trawnik
 • pod warzywa, rabaty, klomby
 • do wyrównania gruntów

Szybki kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji!

+48 668 072 084
a2.m2@wp.pl